Ons verhaal

Er zijn ruim dertig olympiërs die hun wieg hadden staan in Amersfoort. En toch heeft topsport in de stad de afgelopen jaren niet of nauwelijks de aandacht gekregen die het had moeten verdienen. Tijd om de bakens te verzetten. Onder de paraplu van de Topsport Amersfoort Businessclub worden gelden van het bedrijfsleven aangewend zodat de prestaties van individuele sporters en teams van verenigingen een impuls krijgen. Topteams krijgen de ruimte om te presteren. Ook jonge talenten die ambitie hebben binnen de Amersfoorste sportwereld maken met extra voorzieningen kans de top te bereiken. Dat kan op het gebied van begeleiding, voeding of zelfs huisvesting. Amersfoort staat met dit initiatief in de steigers om morgen of overmorgen tot een duurzame topsportstad te worden gerekend. De sprint naar de topsportstad is ingezet!

Stichting Topsport Amersfoort Businessclub

De stichting Topsport Amersfoort Businessclub heeft een Raad van Toezicht en een bestuur. De deelnemende sportverenigingen zijn verbonden met de stichting.

De businessclubleden zijn verbonden met de stichting Topsport Amersfoort Businessclub via een overeenkomst met een deelnemende sportvereniging of via een overeenkomst met de stichting zelf.

Meer informatie volgt.

Image

Bestuur

Het bestuur van de stichting Topsport Amersfoort Businessclub bestaat uit vier leden:

Willem Mosterd - voorzitter

Jean-Louis Geutjes - penningmeester 

Lars Wilkes - secretaris 

Arjan Klaver - algemeen lid, communicatie 

Contact

U kunt contact opnemen met ons via: contact@topsportamersfoort.nl